У зв'язку з тим, що зрошення поширене в зонах із середнім і недостатнім зволоженням, широке застосування отримали дощувальні сільськогосподарські машини. Вони служать для поповнення запасу вологи в ґрунті в посушливу пору року. Шляхом застосування частих поливів з малими нормами можна постійно підтримувати необхідну вологість ґрунту, тим самим створюючи умови для сприятливого росту і розвитку сільськогосподарських культур.

Дощувальна сільськогосподарська техніка перетворює водний потік в дощові краплі, направляє їх на певну відстань, рівномірно розподіляє по всій площі поливу. Якість дощу − одна з основних характеристик установки, за якою судять про ефективність її роботи.

За характером дощу дощувальні машини поділяють на дві великі групи: віялові і струменеві.

Віялова дощувальна техніки створює широкий потік води у вигляді плівки. Зустрічаючи опір повітря, тонка плівка розпадається на дрібні краплі. В результаті одночасно зрошується вся прилегла в установці територія в межах дальності викиду крапель. Відстань залежить від тиску води, яку можна регулювати.

Струменеві дощувальні машини створюють водний потік у вигляді симетричних струменів. Під дією сили опору повітря водні потоки розпадаються на дрібні краплі. Щоб одноразово зрошувати всю прилеглу до машини площу, дощувальна сільськогосподарська техніка робить кутові (обертальні рухи) робочими органами. У зв'язку з тим, що дощувальні машини струменевого типу оснащені поворотними пристроями і по конструкції складніше віялових, вони отримали назву дощувальних апаратів.

Робочі органи (насадки і апарати), які має для дощувальна техніка, класифікують по дальності розбризкування на кілька груп:

  •     низьконапірна дощова сільськогосподарська техніка з польотом крапель на 8 м від установки;
  •     середньонапірні з польотом крапель на 35 м від установки;
  •     високонапірна з польотом крапель до 60 м від установки.


Зрошувальні системи дощувального типу − це одні з найбільш ефективних пристроїв для меліорації земель.