Краплинне зрошення – сучасний, ресурсоощадливий, екологічно безпечний спосіб поливу.

Основна технологічна ознака – нормована подача води із розчиненими в ній елементами живлення, мікроелементами та засобами захисту безпосередньо в зону живлення рослини відповідно до їх біологічних особливостей.

Нормована подача води та локальний характер зволоження кореневого шару ґрунту визначають ряд переваг краплинного зрошення порівняно з традиційними способами поливу плодових культур (дощуванням, поверхневим поливом):

Переваги краплинного зрошення можуть бути реалізовані лише за умови дотримання чітко визначених та стандартизованих вимог до технологічного процесу поливу.

  • висока продуктивність сільськогосподарських культур при високій товарній та споживчій якості;
  • економія води в 2,0-3,5 рази ;
  • зменшення затрат енергії на подачу поливної води в 1,5-2,0 рази;
  • економія добрив та мікроелементів на 30-40%;
  • зниження витрат ручної праці на експлуатацію та технічне обслуговування
  • систем мікрозрошення за рахунок повної автоматизації процесу водорозподілу;
  • зменшення негативного впливу на ґрунти та довкілля.